-سامانه اینترنتی اطلاع از ظرفیت پژوهشی استادان(جهت راهنمایی و مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی)

ساماندهی تاریخ دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی-

- ساماندهی امور داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای پزشکی

شیوه نامه ثبت پیشنهاد موضوع و دفاع از پایان نامه دانشجویی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی-

دستورعمل ساماندهی چگونگی پرداخت شهریه و سنوات دانشجویان تحصیلات تکمیلی

-چاپ و تکثیر پایان نامه های کارشناسی ارشد ، پزشکی و رساله های دکترای تخصصی به صورت ۲ رو از ابتدای سال ۹۴

-راه اندازی سامانه پیشینه پژوهش پایگاه ایرانداک

- استفاده بهينه از ظرفيت اعضاي هيات علمي براي راهنمايي و مشاوره

-آيين نامه تعداد مجاز راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي

نمره مقالات مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی و چگونگی ارزیابی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

شرايط استاد داور پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي

- عدم الزام به همكاري مشاور در پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي پزشكي

 - عدم امکان دفاع پیش از موعد

 - آيين نامه حمايت مالي ( كمك هزينه پژوهشي ) از پايان نامه هاي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري

 - شرایط همکاری اعضای هیات علمی دارای مدرک دکتری و فاقد مرتبه استادیاری در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

 - شرایط همکاری اساتید برجسته سایر موسسات و ارگانها در پایان نامه های کارشناسی ارشد به عنوان استاد مشاور دوم

 - شرايط همكاري اعضاي هيأت علمي  دانشجوي دكتري كه امتحان جامع  داده اند در راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي كارشناسي ارشد

 - لزوم درج منشور اخلاق پژوهش در یکی از صفحات ابتدایی پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

 - دستورالعمل مراحل مربوط به صدور کد شناسایی ، راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و افزایش سقف همکاری اساتید

 - مجموعه مقررات حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی (بخشنامه ها ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، رویه ها و ... )

-آیین نامه پژوهشی پایان نامه کارشناسی ارشد