اقدام فوری در خصوص سامانه پژوهشیار(سامانه جدید مدیریت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی)

قابل توجه دانشجويان تحصيلات تكميلي

   در راستاي سياست تمركززدايي فعاليتهاي اداري و افزايش رضايتمندي و رفاه حال دانشجويان تحصيلات تكميلي ، كليه فرايندهاي اداري پايان نامه ها از شروع تا زمان فراغت از تحصيل ، توسط كارشناسان امور پژوهشي دانشكده ها و تحت نظارت حوزه پژوهشي دانشگاه مطابق جدول زير انجام مي گردد:

 

نام دانشكده/دانشكده ها

مسئول مربوطه

محل مراجعه

تلفن پاسخگويي

دانشكده علوم انساني

آقای سيدمحسن كاظمي

دانشكده علوم انساني

طبقه دوم كريدور 7

42292163

دانشكده های عمران ، مواد
هنر، معماري و شهرسازي

آقای مسعود محمودي

دانشكده عمران

طبقه سوم

42292123

دانشكده های برق و كامپيوتر

آقای مجتبي مصطفايي

دانشكده برق

طبقه اول

42292254

دانشكده های فني و مهندسي

حقوق، الهيات و معارف اسلامي

آقای اكبر پورشبانان

دانشكده حقوق

طبقه همكف

42292702

دانشکده های پزشكي

پرستاري مامايي

آقاي عباس يزداني مهر

كتابخانه مركزي

طبقه سوم

42292572